RUM:s teckning
!

Fredag 17 maj är växeln stängd, då all personal är på MusikRUM.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i ordning under kommande vecka.

Nässjö Ksk Stråkförening

Ingen info här ännu. Sidan under uppbyggnad.

X