RUM:s teckning
!

Fredag 17 maj är växeln stängd, då all personal är på MusikRUM.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i ordning under kommande vecka.

Kontakt

Styrelse

Sven Liljegren

Ordförande

Telefon: 070 695 05 71

E-post: sven.liljegren@rum.se

Morgan Rasmusson

Kassör

Telefon: 070 366 10 32

E-post: morgan.rasmusson@rum.se

Maria Sandberg

Sekreterare

Telefon: 070 363 68 08

E-post: maria.sandberg@rum.se

Thomas Zätterman

Ledamot

Telefon: 070 60 15 603

E-post: thomas.zatterman@rum.se

Ulviyya Ahmedova

Ledamot

Telefon: 073 572 90 92

E-post: ulviyya.ahmedova@rum.se

X