RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen!
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

Under påsklovsveckorna v.15 och v.16 är växeln öppen enbart tisdagarna 7:e och 14:e april kl:9-16. Övriga dagar är växeln stängd.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

Styrelse

Sven Liljegren

Ordförande

Telefon: 070 695 05 71

E-post: sven.liljegren@rum.se

Bosse Vingren

sekreterare

Telefon: 070 607 12 68

Monika Gango-Petkoczi

kassör

Telefon: 073 836 00 25

Jesper Holm

ledamot

Telefon: 070 305 25 06

Thomas Zätterman

Ledamot

Telefon: 070 60 15 603

E-post: thomas.zatterman@rum.se

X