RUM:s teckning
i

Kristi himmelfärds dag

Torsdag 13 maj är röd dag, därför stänger växeln redan klockan 12.00 onsdag 12 maj. Kansliet och växeln håller sedan stängt torsdag 13 maj och fredag 14 maj.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Välkommen till Jönköpingsdistriktet

Här kan du hitta information om styrelsen, söka bidrag för ett evenemang eller se vad andra föreningar gör i distriktet!

Nyheter från RUM Jönköpingsdistriktet

16jan

Årsmöte 2021 27/2

Årsmöte med RUM-Jönk.distr. kommer att hållas 27/2 på Teams. Anmälan görs under fliken Årsmöte

Läs mer
Fler nyheter från Jönköpingsdistriktet
X